DNR-2011

Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur

Onze algemene voorwaarden zijn met behulp van de onderstaande link te downloaden. Het gaat hier om de DNR-2011 welke een landelijke standaard vormt voor de rechtsverhouding tussen de bouwkundig adviseur/ontwerper en de opdrachtgever. Het gaat hier dan ook om plichten en rechten vanuit opdrachtgever en adviseur. Zo zijn beide partijen vertegenwoordigd. Voor vragen kunt u altijd even contact met ons opnemen.